Specializējamies uz apjomīgiem elevātoru bunkuru remonta darbiem, renovāciju un apkaplpošanu. Esam atjaunojuši vairāk kā 40000 m2  segumu betona fasādēm, vairāk kā 10 000 m2 elevātoru mīksto jumtu segumu, veikuši neskaitāmus montāžas, demontāžas darbus. Veicam elevatoru bunkuru apkalpošanu-  bunkuru tīrīšanu, iekšējo virsmu līdzināšanu, pārbēršanas lūku izveidi un aiztaisīšanu u.c. darbus. Par kvalitatīvu elevātoru atjaunošanu lasiet sadaļā raksti.