GWO - Global Wind Organisation

          2016. gadā sadarbībā ar SIA Baltic Offshore Training Centre esam uzsākuši sertificētu GWO kursa apmācību sadaļā - working at heights.

          Bez šī kursa nav iedomājama vēja industrija, jo tas ir īpaši pielāgots kurss darbam augstumā, strādājot vēja industrijā. Lai gan Latvijā ir ļoti maz vēja ģenerātoru, pasaulē šī nozare attīstās ļoti strauji. Līdz ar to šajā nozarē ir ļoti liels pieprasījums pēc kvalificētiem speciālistiem. Lai varētu strādāt uz vēja ģenerātoriem ir nepieciešami četri līdz pieci apmācību kursi, atkarībā vai vēja ģenerātors atrodas uz sauzemes vai jūrā. Uz doto brīdi Latvijā ir pieejami astoņi apmācību kursi: 

    - Working at Heights, kurš notiek pie mums Falkors mācību centrā 

       un septiņi citi: 

     - First Aid, Fire Awarness, Manual Handling, Sea Survival, BTT 3 Modules, ko piedāvā mūsu sadarbības partneris BOTC.

      Informāciju par šiem kursiem  var atrast www.botctraining.com