Mācam, lai darbs kļūtu drošs

Kvalitatīva apmacība ir mūsu apdrošināšana no nelaimes gadījumiem.

Falkors mācību centra apmācību programmas ir balstītas uz ES pieņemtām drošības normām. Par pamatu ir ņemtas ECRA atzītas apmācību sistēmas kā IRATA un SOFT. Mēs esam izveidojuši ekvavalentu programmu,  ar nelielām atšķirībām, kas pielagotas LR darba un normatīva regulējuma videi, programmas ir veidotas saskaņā ar ES Direktīvām 89/655/EEC un 2001/45/EC. Piedāvājam trīs veidu apmācību kursus- trīs līmeņu Industriālā alpīnisma kursi, katrs 40 stundu kurss, darbs augstumā 16 stundu kurss un GWO  16 stundu kurss.   Tā pat piedāvājam seminārus darba drošības speciālistiem, būvdarbu vadītājiem un citiem uzņēmumu speciālistiem, kam nepieciešamas zināšanas par nozari.

Mēs varam droši apgalvot, ka esam vadošais mācību centrs Latvijas teritorijā industriālā alpīnisma un darbs augstumā jomā ar augsta līmeņa programmām  un pieredzējušākajiem instruktoriem.