Sagatavojot  instruktorus, Sia Falkors Building industry kopā ar kolēģiem no Sia Baltic offshore training centre, devās pieredzes apmaiņā uz vēja parku, lai labāk izprastu tā darbību un praksē pamēģinātu tehniskas lietas.